EL GRUP DE JOVES DE LA PARRÒQUIA.

UNA MICA D'HISTÒRIA.


Per explicar què és el Grup de Joves de la Parròquia, crec que cal recordar una mica la història com va començar, doncs l'esperit fundacional s'ha mantingut al llarg dels anys i és a grans trets el que encara anima aquest grup de jovent.

Cal remuntar-nos a la segona meitat dels anys setanta. Un grup de joves que aleshores tenien al voltant dels divuit anys, agrupats pel Fernando Badía - que acabava d'arribar de Buenos Aires, on treballava a una Parròquia molt activa - comencen a venir a la Parròquia de Sant Pere demanant un estil de formació i de celebracions més adient als joves. Entre aquests joves inquiets recordem en Toti Canas, en Josep Santamaria, en Jordi Ribera, en Jordi Planas, en Jordi Bas, els germans Borràs, la família Calopa i altres; pel cap baix unes 30 persones. Vàrem començar celebrant uns Eucaristies per a joves "mig clandestines" els dissabtes a la tarda als locals parroquials i algunes sessions de debat de temes d'actualitat després de l'Eucaristia.

Hi va haver un fet cabdal que va significar propriament la fundació del Grup. L'any 1978 en Fernando Badia va organitzar una anada a Taizé per celebrar-hi la Pasqua. Es va omplir un autocar de 60 places, per més que alguns no varen seguir després al Grup. Allà vàrem aprendre una nova manera de pregar, de cantar i, en general, de celebrar la fe d'una manera jovenil.

Als inicis del curs següent el Grup es va començar a organitzar en dues línies diferents: formació i celebració de la fe, per una banda i accions de cara al poble, per l'altra. En l'aspecte formació es varen organitzar uns cursos de catequesi dividits per edats - ja havien començat a venir germans i amics dels "fundadors" més joves. D'aquesta manera es va iniciar molt tímidament la catequesi de confirmació, orientats i agrupats amb la catequesi del Baix Llobregat. Fins aleshores els nens i nenes es confirmaven abans de la Primera Comunió i, per tant, n'hi havia molt pocs que comencessin a fer-ho d'acord amb les noves directius pastorals.

Per Nadal del 1979 es va fer de manera molt senzilla, dins els locals parroquials, la primera representació del Pessebre Vivent.

Un pas que havia de resultar emblemàtic per al Grup va ser la primera celebració de la Setmana Santa a Sant Medir l'any 1981: unes 30 persones amb tendes de campanya, sense cap infraestructura i plovent dia i nit; però a l'ermita es varen fer les celebracions de Dijous Sant, Divendres Sant i Vetlla de Pasqua, intentant d'imitar el que havíem viscut a Taizé. Tots varen tornar entusiasmats i amg ganes de repetir-ho.Va ser l'origen del que s'ha anat celebrant ininterrompudament al llarg dels anys, fins arribar a l'actual Can Barba. El mateix any, en el segon aspecte esmentat, hi va haver també un fet molt important. Veient que aleshores al nostre poble es feien poques coses de cara als infants, es va organitzar la primera "Festa del nen". Va consistir en un cap de setmana sencer del mes de Setembre d'actes i festes, pensant en els més petits. Es va mobilitzar tot el poble i com a fet curiós, per un malentès amb l'Ajuntament, a mitjanit del dissabte varen anar a treure del llit a l'aleshores Batlle, Sr. Àngel Casas perquè resolgués el problema. Aquesta festa es va mantenir molts anys, fins que es va creure que els nens i nenes del poble ja estaven prou atesos.

Com ha evolucionat tot això en el Grup de Joves de la parròquia del 2003?. Crec que es mantenen les línies fonamentals adaptades al nostre moment. formació de la fe, començant pels dos cursos de preparació a la Confirmació i seguint amb els cursos de Postconfirmació en els que es procura explicar per part dels Catequistes - els joves més grans - el contingut del missatge evangèlic de Jesús de Natzaret. vivència de la fe amb l'Eucaristia dominical, pensant especialment en els més joves, celebracions pasquals a Can Barba, recés anual per Advent, sortides-reflexió per grups, Pessebre Vivent, anades a Taizé.. accions de cara als més necessitats: Campanya "Un nen, una joguina", col·laboració amb Caritas, col·laboració amb la llar d'avis de la Parròquia .. activitats lúdiques: Sant Jordi esportiu, grup de teatre, la revista Odissea excursions, sopars..

En resum, pretenem aprofundir en la nostra fe, posar-la en pràctica i tot això amb alegria i bon humor com correspon a la nostra edat i a l'esperança que ens dóna la Paraula i la figura de Jesús de Natzaret. I, per descomptat, estem oberts a tothom que vulgui compartir tots els nostres ideals.

Lluís Victori


© Parròquia de Sant Pere d'Octavià. http://www.santperedoctavia.org.